Back to Top

KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU PARTNERSKIEGO


Korzyści dla samorządu partnerskiego z programu gmina przyjazna seniorom

  • Przyznanie gminie Certyfikatu Gmina Przyjazna Seniorom

  • Wyprodukowanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora (gminy, miasta lub powiatu), która jest honorowana na terenie całej Polski

  • Zorganizowanie inauguracji Programu, podczas której wręczone zostaną pierwsze egzemplarze lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także pierwsze certyfikaty lokalnym przedsiębiorcom honorującym Kartę

  • Regularne dostarczanie Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora

  • Wsparcie lokalnych inicjatyw pro-seniorskich

  • Aktywizowanie seniorów, samorządu oraz przedsiębiorców poprzez współtworzenie Programu

  • Objęcie patronatem medialnym Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora wydarzeń pro-seniorskich w gminie

  • Umożliwienie publikacji materiałów na temat gminy w ogólnopolskim magazynie Głos Seniora

  • Większe zainteresowanie przedsiębiorców srebrną gospodarką i troską o potrzeby seniorów

  • Uczestniczenie w nowych kampaniach i inicjatywach pro-seniorskich, np. Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!, Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Bezpieczny Senior, realizowanych przez Stowarzyszenie MANKO


1

Parnerzy honorowi naszych pro-seniorskich projektów

1

2

3

4


5


0


0


0


0