Back to Top

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM


Korzyści dla seniorów z programu

  • Oszczędność na usługach i produktach firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora

  • Oszczędność na wysyłce pocztowej formularza zgłoszeniowego, niezbędnego do wyrobienia karty = koperta + znaczek w dwie strony (około 6 zł)

  • Wygoda wyrabiania Ogólnopolskiej Karty Seniora na miejscu, np. w urzędzie gminy lub powiatu

  • Większa liczba punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora w gminie i całym kraju

  • Regularne otrzymywanie Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora

  • Łatwiejszy dostęp do wykładów edukacyjnych i aktywizacyjnych, konkursów i projektów organizowanych przez Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora

  • Przekonanie, że samorząd dba o seniorów, ułatwiając im dostęp do Ogólnopolskiej Karty Seniora, Magazynu Głos Seniora oraz innych aktywności

  • Realny wpływ na współtworzenie Programu poprzez promowanie Ogólnopolskiej Karty Seniora w swoim lokalnym środowisku (każdy senior może wprowadzić do Programu nowe firmy, np. ulubioną kawiarnię czy fryzjera)


1

Parnerzy honorowi naszych pro-seniorskich projektów

1

2

3

4


5


0


0


0


0