Back to Top


1


ZOSTAŃ SAMORZĄDEM PRZYJAZNYM SENIOROM !

WSPÓŁPRACA PODCZAS WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH DLA SENIORÓW DNI SENIORA, SENIORALIA, SENIORIADY


WSPARCIE SAMORZĄDU W TWORZENIU NOWEGO POLA DO WSPÓŁPRACY

PRZYZNANIE GMINIE CERTYFIKATU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM.

AKTYWIZACJA SENIORÓW, SAMORZĄDU ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ WSPÓŁTWORZENIE PROGRAMU

1

2

3

4

5

6


1


2


3


4