Back to Top

SENIORZY W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - NIEDOCENIONY POTENCJAŁ


Wkrótce co trzeci Polak będzie seniorem !

  • Główne problemy, które dotykają starszych mieszkańców w naszych społecznościach lokalnych to izolacja, niska aktywność społeczna, nienadążanie za postępem cywilizacyjnym oraz problemy zdrowotne i ekonomiczne.

  • Wymaga to większego zaangażowania samorządu w tworzenie polityki senioralnej w ich lokalnym środowisku.

  • Trzeba wykorzystać to, że osoby 60+ to grupa, która chce być aktywna społecznie i jest zaangażowana w sprawy lokalne. Niestety ich otoczenie nie zawsze daje im szansę na rozwinięcie skrzydeł. Wiedza, doświadczenie i energia seniorów to kapitał, na zmarnowanie którego nie możemy sobie pozwolić, zwłaszcza w dobie kryzysu demograficznego.

  • Ludzie po 60-tce coraz chętniej wychodzą poza stereotypy i mogą stać się cennymi odbiorcami oferty dotyczącej zdrowia, turystyki oraz kultury.


1

Parnerzy honorowi naszych pro-seniorskich projektów

1

2

3

4


5


0


0


0


0