Back to Top

STOWARZYSZENIE MANKO - AKTYWNA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA


Stowarzyszenie Manko

Stowarzyszenie MANKO jest organizatorem i jedynym dystrybutorem Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz jej wydań lokalnych, która uprawnia do zniżek w ponad 1 500 firmach. Stowarzyszenie działa od ponad 20 lat, z sukcesami realizując wiele kampanii społecznych. Największą z nich, która przyczyniła się do zmiany prawa w Polsce, jest Lokal bez papierosa – Polska bez dymu. Dzięki niej od wielu lat palenie w miejscach publicznych jest zabronione. Stowarzyszenie edukując Polaków z zakresu zdrowia i ekonomii przeprowadziło liczne kampanie: Nie pal przy dziecku, Palenie jest słabe, RyzykoKochania, Życie znaczna się po 60-tce. Dzięki działaniom pro-społecznym nasze Stowarzyszenie otrzymało wiele nagród za swoje osiągnięcia. Wśród nich można wymienić: IGTC International Tobacco Alumni Award For Excellence, Kryształy Soli, Złote Spinacze, Laury Magellana oraz Medal Obywatelski.


Stowarzyszenie MANKO jako aktywna organizacja pozarządowa przez ostatnie 20 lat zorganizowało ponad 300 wydarzeń oraz 8 ogólnopolskich kampanii społecznych.


Obecnie nasze działania skupiają się na aktywizacji i edukacji osób 60+. Jesteśmy wydawcą Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora, który w nakładzie 30 tys. egzemplarzy dociera do odbiorców w całej Polsce za pośrednictwem 800 organizacji seniorskich. Wydajemy Ogólnopolską Kartę Seniora oraz tworzymy Program Gmina Przyjazna Seniorom.


Aktualnie prowadzimy kampanię Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!, której głównym celem jest edukacja w obszarze oszczędności, ekonomii, praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa. Projekt skierowany jest do seniorów, którzy najczęściej uczestniczą w pokazach i prezentacjach. Ma on ich ostrzegać przed dokonywaniem zakupów w warunkach, które nie sprzyjają rozważnemu podjęciu decyzji.


Naszym kolejnym projektem jest Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej, który ma sprzyjać rozwojowi lokalnego patriotyzmu, międzypokoleniowej edukacji historycznej oraz budowaniu tożsamości lokalnej.   Czekamy na artykuły i zdjęcia seniorów opisujące ślady walki o niepodległość w ich okolicy. Ukażą się one w specjalnym wydaniu Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora i będą promować ich miejscowość jako miejsce historyczne.

Szczegóły na www.glosseniora.pl/patriota.1

Nasi honorowi ambasadorzy

1

2

3

4